System
motywacyjny

Celem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów „u źródła” powodującego zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechną edukację z wykorzystaniem czynników motywacyjnych m.in. poprzez gwarantowany system nagród dla aktywnych uczestników projektu osiągających wysokie wyniki w segregacji odpadów opakowaniowych. Ideą jest pokazanie użytkownikom, że segregacja ma sens i że się opłaca! Chcemy przekonać mieszkańców, że posegregowany czysty surowiec jest po prostu cenny, zbieranie go również im się opłaci. Centralnym elementem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest Platforma EcoTech System – system informatyczny zarządzający, monitorujący oraz rozliczający cały proces przepływu informacji i surowców wtórnych w czasie rzeczywistym. Surowce wtórne odbierane są z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej segregacji, które podłączone są do Platformy EcoTech System.
Urządzenie do automatycznej segregacji odpadów – to w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do przyjmowania uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET, metal, szkło). Automat przyjmuje tylko opakowania, które zostaną odpowiednio sparametryzowane. Urządzenie jest monitorowane i zarządzane centralnie za pomocą modułu administracyjnego, które na bieżąco wysyła informacje do Platformy EcoTech System o stanie pracy i poziomie napełnienia odebranymi surowcami wtórnymi.
Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym pozwalająca na synergię czterech grup projektu:
  • mieszkaniec – motywacja do segregacji
  • samorząd – osiąganie realnych poziomów odzysku i recyklingu
  • przemysł recyklingowy – dostęp do czystych surowców wtórnych
  • partnerzy biznesowi – promocja poprzez ekologię
recycling-machine RECYKLOMAT
wrzucanie odpadów do recyklomatu segregującego odpady opakowaniowe
..................
score-points ZDOBYWANIE ECO-PUNKTÓW
zasilanie punktami konta na platformie EcoTech System oraz w aplikacji mobilnej
........
incentive-scheme PRZEMYSŁ RECYKLINGOWY
odbiór surowców wtórnych dla przemysłu recyklingowego
..................
........
recycling-industry SYSTEM ZACHĘT
odbiór nagród oraz wykorzystanie kuponów rabatowych